Całun turyński w: Encyklopedia popularna PWN, Świat Książki, Warszawa 1997, s. 82.


Całun Turyński - przechowywane w Turynie płótno z odciskiem ciała człowieka ukrzyżowanego; w tradycji chrześcijańskiej uważane za całun, w który owinięte było ciało Jezusa; badania zawartości węgla c 14 wskazywały na pochodzenie średniowieczne; mechanizm fizykochemiczny powstania śladów ciała pozostaje nie wyjaśniony.