Bibliografia


Pozwolę sobie odesłać wszystkich Czytelników do moich prac, będących rozwinięciem i udokumentowaniem rozważań, zawartych w tej książeczce:

Na temat męki i pogrzebu Jezusa ukazało się dzieło encyklopedyczne autorstwa R. E. Brown, The Death of the Messiah. From Gethsemane to the Grave. A Commentary on the Passion Narratives in the Four Gospels (The Anchor Bible Reference Library), 2 volt., Doubleday New York 1994 (przedstawione w: Sindon, n.s. 8 [1995] 130-132).

Spośród autorów włoskich odsyłam do B. MAGGIONI, I racconti evangelici della passione (Commenti e studi biblici), Cittadella, Assisi 1994 (nie dotyczą one jednak scen pogrzebu); a szczególnie w tym temacie odsyłam do G. Zaninotto, Luca 22,44b: Fmoidrosi o iperidrosż, w: Sindon, n.s. 8 (1995) 99-108.