Odciski monet w oczodołach


Monety na oczach

Analiza odcisków znajdujących się w oczodołach całunowego oblicza, przypominających kształtem brzegi rzymskich monet, ma fundamentalne znaczenie dla umiejscowienia w czasie Całunu.

Udowodnienie istnienia na całunowym wizerunku odcisków monet dostarczyłoby ostatecznego potwierdzenia autentyczności Płótna i pozwoliłoby na ostateczne określenie jego wieku; jest oczywiście mało prawdopodobne, aby w trakcie wykonywania falsyfikatu średniowieczny fałszerz umieścił na nim tak szczególną informację, niemożliwą do zobaczenia gołym okiem, a widoczną dopiero przy pomocy narzędzi nieznanych w tam tej epoce.

Identyfikacja monet

Poszukiwania dotyczące obecności odcisków monet w oczodołach Człowieka z Całunu rozpoczęły się w roku 1951 z inicjatywy o. E L. Filasa, teologa z Chicago, który wykonał szereg badań w dziedzinie fotografiki i numizmatyki. Filas, wychodząc od kopii oryginalnych fotograficznych płytek, pochodzących z roku 1931 autorstwa G. Enrie, odkrył na prawej powiece całunowego oblicza odciski podobne do wizerunków znajdujących się na awersie monety <<dilepton lituus>>, przedstawiającej pionowy znak zawiniętej laski pasterskiej, która otacza grecki napis TIBERIOY KAI?APOE?. Moneta ta, pochodz?ca z czas?w Tyberiusza, co można stwierdzić na podstawie daty na rewersie, waży mniej niż 1 g, a jej średnica wynosi około 15 mm; odnaleziono jej egzemplarze, zniekształcenia formy oraz inne napisy.

Na niektórych z nich wyraźnie widać napis TIBERIOY CAICAPOS, gdzie grecka litera K została zastąpiona przez tak samo wymawianą łacińską literę C, podczas gdy greckie ? również przekształca się w C (znak półksiężyca).

Najlepszą ocenę odcisku otrzymujemy przy obserwacji fotograficznego negatywu płótna w rozmiarach normalnych lub nieco powiększonych, jak widzimy to na zdjęciu nr 14.

Można rozpoznać kształt, przypominający zawiniętą laskę pasterską, otoczoną przez literę Y, która mogłaby być literą kończącą słowo TIBERIOY, oddzieloną przez litery CAI, tworzące słowo CAISAROS lub CAOICAPOC.

Poddając ten szczegół fotograficznego negatywu trójwymiarowej obróbce, uzyskano rezultat widoczny na zdjęciu nr 15.

Potwierdzenie numizmatyka

Jak można zauważyć, widzimy laskę mającą kształt znaku zapytania i odpowiednio na górnym lewym brzegu struktury zbliżone do litery Y, oddzielonej od litery C, po której następują litery A i I. Ponieważ trójwymiarowa obróbka fotograficznego negatywu uwidacznia kształt odwróconej laski możemy wywnioskować, że na odcisku musiał znajdować się symbol znaku zapytania. Istotnie, kładąc na twarzy monetę noszącą symbol znaku zapytania, otrzymujemy dzięki efektowi kalki znak, który na fotograficznym negatywie nabiera znowu cech znaku zapytania. Z tego wynika, że należy przyjąć istnienie monety, noszącej znak odwróconej laski, odmiennie w stosunku do twierdzeń o. Filasa.

Potwierdzenie istnienia monety z tamtej epoki, która nosiłaby symbol laski przypominającej kształtem znak zapytania, zawdzięczamy numizmatykowi, Mario Moroni, posiadającemu kilka talach odcisków (fot. nr 16). Chodzi tu o rodzaj odwróconego <<dilepton lituus>>, bitego przez Poncjusza Piłata w XVI roku panowania Tyberiusza; jego obecność na prawej powiece pozwala w bezsprzeczny sposób określić wiek Całunowego Płótna.

Szesnasty rok Tyberiański

Obecność monety na powiece lewego oka została wzięta pod uwagę równolegle do badań prowadzonych nad powieką prawą. Z obserwacji dwuwymiarowego i trójwymiarowego wizerunku nie można jednak wydobyć żadnej formy odpowiadającej odciskowi monety

Obserwacja łuku brwiowego uwidacznia natomiast w trójwymiarowym wizerunku pewne dziwne zaburzenie, wywołane prawdopodobnie przez jakieś obce ciało. Obróbka tej strefy dwuwymiarowego wizerunku pozwoliła pisarzowi i profesorowi Baima Bollone na identyfikacji obecności znaków, odpowiadających <<lepton simpulum>>; zwłaszcza przy obserwacji dwuwymiarowego wizerunku (fot. nr 17) można dostrzec kształty struktury dającej się odnieść do pucharu i trzech liter, zinterpretowanych jako napis <<LIS>>. Numizmatyczni eksperci wiedzą, że te trzy litery oznaczają <<rok szesnasty>>, w tym litera L oznacza rok, litera I cyfrę 10, a S cyfrę sześć. Mówi się tu zatem o szesnastym roku cesarza Tyberiusza, co odpowiada 29 rokowi ery chrześcijańskiej. Taka jest data wybicia tej monety, noszącej nazwę <<lepton simpulum>> (fot. nr 18),

której zachowało się wiele egzemplarzy a która na rewersie przedstawia rytualny puchar tzn. <<simpulum>>. Wartość tej monety była niewielka i używano jej na żydowskich targach. Oprócz centralnie umiejscowionego pucharu znajdował się na niej napis TIBERIOY KAI?ARO? oraz ko?cowy skr?t LIS, oznaczający datę wybicia.