Gazeta Wyborcza nr 127 z dnia 1 czerwca 1998 r, dział KRAJ str. 2


Wojciech Orliński

W TELEWIZJI POKAZALI

Podwójna ekspozycja

Po obu stronach sporu o autentyczność Całunu Turyńskiego możemy spotkać - poza ludźmi rozsądnymi - grono hochsztaplerów, publikujących książki napisane w stylu daenikenowskim: maksimum blagi, minimum dowodów. Niestety, twórcy brytyjskiego filmu dokumentalnego udzielili głosu takim ludziom. Dwóch niemieckich autorów opowiadało nam, że Chrystus przeżył ukrzyżowanie i wyjechał do Indii, a dwoje Anglików - że postać na Całunie to Leonardo da Vinci (który urodził się w sto lat po pierwszym publicznym wystawieniu Całunu w Lirey).

Podwójna ekspozycja, niedziela, 2 TVP, godz. 10.