Gość niedzielny nr 20 z dn. 17.05.98

Krótko (str. 6)

W ciągu kilkunastu dni od wystawienia Całunu Turyńskiego w katedrze w Turynie obejrzało go ok. 380 tys. pielgrzymów. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ponad 300 osób mogło zbliżyć się do umieszczonego w kuloodpornej szkatule płótna, a 80 tys. osób musiało zadowolić się normalnym zwiedzaniem katedry, w czasie którego mogli oglądać Całun jedynie z daleka.