Gość niedzielny nr 23 z dn. 7.06.98

Z Watykanu; Nauczanie; (str. 6)

Całun zwierciadłem Ewangelii

Nawiedzenie Całunu Turyńskiego, wystawionego w miejscowej katedrze, było głównym punktem pobytu Jana Pawła II w północno- włoskim mieście w niedzielę 24 maja. Papież nazwał  to słynne płótno "wyzwaniem dla rozumu", Papież podkreślił, że "wymaga on nade wszystko od każdego człowieka, zwłaszcza od uczonego, uchwycenia jago głębokiego przesłania, skierowanego do jego umysłu i życia". Odnosząc się do autentyczności płótna, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że "ponieważ nie wchodzi tu w grę wiara, Kościół nie czuje się szczególnie kompetentny, by wypowiadać się na ten temat i pozostawia naukowcom zadanie dalszych badań". "To co dla wierzącego liczy się najbardziej, to fakt, że Całun jest odzwierciedleniem Ewangelii" - mówił dalej Jan Paweł II. Dodał, że w rzeczywistości "zastanawiając się nad świętym płótnem, nie sposób oprzeć się myśli, i obecny na nim wizerunek ma głęboki związek z tym, co Ewangelie mówią na temat męki i śmierci Jezusa, że każdy wrażliwy człowiek, kontemplując go, czuje się wewnętrznie poruszony". W dalszej części przemówienia Papież zwrócił uwagę, że "w Całunie odbija się obraz ludzkiego cierpienia", który "przypomina człowiekowi współczesnemu, często roztargnionemu z powodu dobrobytu i zdobyczy techniki, o dramacie wielu braci i wzywa go do zastanowienia się nad tajemnicą boleści, aby zgłębić jej przyczyny".

* * *

Było to trzecie spotkanie spotkanie Jana Pawła II a Całunem. Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Wystawy Całunu Turyńskiego, ks. Giuseppe Ghilberti, poinformował, że Karol Wojtyła po raz pierwszy nawiedził Całun jeszcze jako kardynał arcybiskup Krakowa w 1978 roku. Wkrótce potem został wybrany na następcę św. Piotra. Drugi raz Papież modlił się przed Całunem podczas prywatnej wizyty w katedrze 13 kwietnia 1980 r. w czasie swego pierwszego pobytu w Turynie.