PUBLIKACJE

w języku polskim

(układ chronologiczny)

za: Zenon Ziółkowski, Spór o Całun Turyński, Oficyna Wydawniczo-poligraficzna "Adam", Warszawa.