W otoczeniu kwiatów

Dalsze badania pyłków kwiatowych na Całunie wykazały, że ponad połowa pochodzi z roślin zapylanych przez owady. A.O. Dalil, profesor palinologii na Uniwersytetach Pensylwanii i w Sztokholmie, zauważył po długoletnich badaniach, że wśród pyłków przyniesionych przez wiatr, pyłki pochodzące z kwiatów nie są obecne. Z kwiatów jako „kwiatów". Postawił więc hipotezę, że kwiaty zostały złożone na Całunie w związku z obrzędami religijnymi. Na potwierdzenie tej możliwości znaleziono później na taśmach przylepnych pewne fragmenty kwiatów, jak pylniki i przykwiatowe osłony listne.

Okazało się, że 30 pyłków znalezionych na tkaninie całunowej należy do palestyńskich kwiatów wiosennych, co nasuwa myśl o ceremoniach wielkotygodniowych. Jeszcze dziś w obrzędach prawosławnych i koptyjskich Kościołów Wschodnich kwiaty pełnią ważną rolę w obrzędzie obchodu pamięci śmierci i pogrzebu Jezusa. Są składane przy i na epitafiach, przedstawiających martwe ciało Chrystusa zdjęte z krzyża i złożone na syndonie. Można byłoby w ten sposób wytłumaczyć na tkaninie Całunu ślady wosku i starych nadpaleń.

Obecność kwiatów - jako „kwiatów" składanych dla wyrażenia czci - przy relikwii Męki Pańskiej w zamierzchłej (i tajemniczej) przeszłości, zauważył A. Whanger. Uczony ten zastosował do ich wykrycia własną technikę światła polaryzowanego, przypuszczając, że na tkaninie całunowej mogą znajdować się obrazy świeżych kwiatów, podobne do tych jakie tworzą się na kartkach starych zielników. Cierpliwie pracując określił 28 roślin, a wszystkie one kwitną między marcem a kwietniem na Bliskim Wschodzie. Obrazy te zapewne lepiej były widoczne w przeszłości, o czym świadczy fakt, że utrwalone zostały na starych ikonach, jak na tej z Synaju.

Historycy są zdania, że przypuszczalne wystawianie płótna całunowego z wizerunkiem oblicza Jezusa i jego styk z kwiatami, mogło mieć miejsce po znalezieniu Świętego Mandylionu w Edessie w 525 r. i w następnych wiekach. Nie mogło więc być one traktowane jako epitafium, mogło być jednak czczone, przez składanie przy tej relikwii kwiecia, podobnie jak to do dziś się czyni w świątyniach.