Mirra, aloes, pyłki
i inne ¶lady

Analiza botaniczna Całunu

Silvano Scannerini

Redakcja Maria D. ¦piewakowska, Ks. Roman Szpakowski sdb; konsultacja ks.dr Piotr Klimek, Przekład z języka włoskiego Alicja Lis, Tytuł oryginału Mirra, aloe, pollini e altre tracce, Editrice Elle Di Ci, Torino 1997, the Polish edition by Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa, Imprimatur: Kuria Diecezjalna Warszawsko - Praska z dn. 26.08.1997 r., nr 1226/K/97