Niedziela nr 34 (147) rok XLI z dn. 23.08.98

Ikona Pasji

W 1978 r. Całun Turyński obejrzało ok. 3 mln pielgrzymów. W bieżącym roku, kiedy go ponownie wystawiono, znowu wiele tysięcy osób mogło się przyjrzeć z bliska (choć nie z najbliższej odległości) tej słynnej relikwii, którą papież Paweł VI nazwał "Ikoną Pasji". Kolejny taki termin wyznaczono na najbliższy Rok Święty, czyli - rok 2000. Kto interesuje się Całunem, może we Włoszech, a zwłaszcza, rzecz jasna w Turynie, w którym jest on stale przechowywany, nabyć wiele związanych z nim pamiątek. Jednak o szczególnie cenną postarała się w tym roku mennica watykańska, która wprowadziła do obiegu 1 czerwca honorującą wystawienie Całunu pamiątkową srebrną monetę, pokazującą na awersie głowę Chrystusa odwzorowaną z płótna, a na rewersie - popiersie Jana Pawła II. Moneta ma średnicę 29 mm i waży 11 gramów, jej nominał zaś opiewa 500 lirów, ale kupując, trzeba zapłacić znacznie więcej: krążek ze stemplem zwykłym (nakład: 18 tys. sztuk) kosztuje 30 tys. lirów, natomiast ze stemplem lustrzanym (nakład 6 tys.) - aż 48 tys. lirów. Reprodukujemy obie strony monety, na tle jej powiększonego awersu.