Niedziela nr 37 (150) rok XLI z dn. 13.09.98

Okienko filatelistyczne

Całun Turyński

Prezentując w jednym z poprzednich "Okienek" nowy znaczek Poczty Włoskiej, wydany z okazji ponownego wystawienia Całunu Turyńskiego, poinformowaliśmy także, iż również Poczta Watykańska zamierza wprowadzić do obiegu taki walor i obiecaliśmy go tu zaprezentować. Emisja ukazała się 19 maja i składa się z dwóch znaczków (reprodukcja) wartości 900 i 2500 lirów. Na pierwszym widzimy twarz Chrystusa z Całunu, na drugim zaś - katedrę w Turynie, w której go wystawiono, co podkreśla tekst wydrukowany wzdłuż górnego brzegu obu walorów: "Ostensione Della Sindone". Nakład serii - 450 tys. Dodajmy, że od 18 kwietnia do 14 czerwca, kiedy Całun był wystawiony na widok publiczny, zobaczyło go z bliska ok. 3 milionów osób. Następna taka okazja nadarzy się już wkrótce - w Roku Świętym, który będziemy obchodzić w 2000 r.