Orazio Petrosillo, Emanuela Marinelli

Całun Turyński
relikwia czy falsyfikat?

Krytyka ostatniego datowania


Wydawnictwo Księży Marianów* WARSZAWA 1993

Przedmowa Vittorio Messori, Tłumaczył Zenon Ziółkowski, Tytuł oryginału włoskiego: "La Sindone. Un enigma alla prova della scienza" Tekst polski zawiera uzupełnienie napisane przez autorów w 1992 r.

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 2 X 1993 roku; nr 4421/K/93

Spis treści