Nauczanie papieskie w: Przewodnik katolicki nr 23 z dnia 7 czerwca 1998 r.

Papież Jan Paweł II nazwał Całun Turyński "ikoną męki ukrzyżowanego człowieka" i przypominał o roli Maryi jako Matki i Wspomożycielki każdego chrześcijanina. W czasie modlitwy "Regina Caeli" na zakończenie Mszy beatyfikacyjnej trojga sług Bożych w Turynie Ojciec Święty przypominał, że ziemia Piemontu, gdzie przybył z pielgrzymką wydała bardzo wielu świętych i błogosławionych.

Oto pełny tekst przemówienia papieskiego

  1. Dopiero zakończyła się uroczysta celebracja, w której miałem radość ogłosić błogosławionymi: Teresę Bracco, Giovanniego Marię Boccardo i matkę Teresę Grillo Michel, trójkę dzieci tej ukochanej ziemi Piemontu. Ubogacają oni stronice jej chrześcijańskiej historii, bardzo płodnej świetlanymi przykładami świętości. Wkrótce odmówimy "Regina Caeli", modlitwę maryjną ożywiającą w nas paschalną radość. Najświętszej Panny w obliczu zmartwychwstania Syna. Maryja z czułością towarzyszy drogom chrześcijan i waszemu Miastu, które nosi liczne znaki Jej specjalnej opieki. Wprost naprzeciw mnie wznosi się ogromna bryła kościoła dedykowanego Wielkiej Matce Boga. Jest to jeden z wielu kościołów, które mieszkańcy Turynu wznieśli ku czci Matki Bożej.

  2. Jakże również nie przypomnieć synowskiej pobożności maryjnej licznych świętych i błogosławionych Turynu, szczególnie zaś św. Jana Bosco pielęgnującego zawsze gorące uczucie dla Maryi Wspomożycielki, której wspomnienie liturgiczne dzisiaj przypada? Maryja jest naszą Matką i pomocą każdego chrześcijanina. Swoim wytrwałym i wspaniałym "TAK" wobec woli Bożej, Maryja współdziała w dziele zbawienia, pozwalając, aby w niej i poprzez nią spełnił się w Chrystusie miłosierny plan zbawienia wobec całej ludzkości. Droga posłuszeństwa pełnego wiary, heroizmu, które ma nadzieję wbrew wszelkiej nadziei, doprowadziła Ją do radości życia bez końca.

  3. Nasza myśl biegnie dzisiaj spontanicznie do miejsca niezbyt od nas odległego, gdzie przechowywany jest całun. Ikona męki ukrzyżowanego Człowieka przenosi nas do chwili, w której Maryja, w obliczu niesłychanego cierpienia swego Syna ukrzyżowanego, przeżyła największą próbę swego życia i przezwyciężyła je z wiarą. To wówczas Jezus, z wysokości krzyża powierzył nas Jej jako dzieci. A Maryja nas przyjęła. Powierzając się Jej macierzyńskiej miłości, prosimy o wstawiennictwo za nas, za rodziny , za chorych i cierpiących, za Kościół i miasto Turyn, za Italię i za cały świat. Prosimy Ją w sposób szczególny o opiekę nad młodzieżą Turynu, zwłaszcza zaś polecamy tak liczną grupę dziewcząt i chłopów tutaj obecnych, którzy uczestniczyli w Światowym Dniu w Paryżu w sierpniu ub. r. Niech za Jej wsparciem, w życiu każdego może się spełniać Boży plan zbawienia, tak jak to miało miejsce w życiu nowych błogosławionych, których kontemplujemy dzisiaj w chwale nieba. Dzięki Jej matczynemu wstawiennictwu, niech Zmartwychwstały Pan, który wstąpił do Nieba udziela nam bogactwa darów Ducha Świętego, abyśmy z wielkodusznym zaangażowaniem kroczyli drogą świętości, drogą w wierze nadziei i miłości.