Wystawienie w roku 1931

Część pierwsza

Ukoronowaniem uroczystości zaślubin Księcia Piemontu, Huberta Sabaudzkiego, z belgijską księżniczką Marią Jose obchodzonych 8 stycznia 1930 roku - było ogłoszenie pamiętnego Wystawienia Świętego Całunu w dniach od 3 do 24 maja 1931 roku.

Awers i rewers, pamiątkowego medalu wybitego z okazji tej uroczystości.

 

 

 

 

Całun wystawiony w Katedrze Turyńskiej.

 

 

Specjalnie przygotowany ołtarz projektu G. Casanova.


Na zakończenie Wystawienia Całun pokazano wiernym ze schodów Katedry.


Plakat zapowiadający Wystawienie.

 Kawaler Giuseppe Enrie.Po rozgłosie, jaki wywołały pierwsze fotografie wykonane w roku 1898, naukowcy nieustannie domagali się nowych zdjęć. Sprzyjającą okazją stało się Wystawienie w roku 1931. Zadanie ponownego sfotografowania Całunu powierzono zawodowemu fotografikowi, kawalerowi Giuseppe ENRIE. Wykonał on trzy zdjęcia całego Całunu i dziewięć zdjęć szczegółów. Użył dziewięciu płytek formatu 40 x 50 cm, jedną 30 x 40 cm, jedną 24 x 30 i jedną 18 x 24. Najbardziej wstrząsającą fotografią jest chyba zdjęcie Świętego Oblicza, które Enrie mógł sfotografować bez szyby oraz w jego naturalnych wymiarach.

PozytywPo lewej stronie Święte Oblicze oglądamy w fotograficznym pozytywie (tzn. tak, jak możemy je oglądać na całunowym płótnie), na dole strony widzimy je w fotograficznym negatywie, który ukazuje nam cały majestat i pogodę Człowieka z Całunu.

Negatyw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część druga