Wystawienie w roku 1933

     Aby uświetnić obchody nadzwyczajnego Roku Świętego, ogłoszonego z okazji rocznicy XIX wieków Odkupienia, od 24 września do 15 października, po dwóch latach od ostatniego Wystawienia, z woli Papieża Piusa XI ogłoszono kolejne Wystawienie Całunu. Skorzystano z okazji i poddano weryfikacji autentyczność zdjęć wykonanych przez Enriego w roku 1931. Po potwierdzeniu niezwykłego charakteru całunowego odcisku wzrosło zainteresowanie relikwią, odciskając nowe piętno na badaniach i naukowych poszukiwaniach wokół Świętego Całunu.


Po lewej: plakat z uroczystości Wystawienia.

U góry: Całun na ołtarzu Wystawienia. Ramę, w której znajdował się Całun przyozdobiono królewską ornamentyką.

 

Po prawej: sama rama, której użyto w roku 1931 i 1933, została później umieszczona za głównym ołtarzem Kościoła Bractwa Świętego Całunu, z naturalnych rozmiarów fotograficzną kopią Całunu.