1939-1946 - Całun w Montevergine

Aby uchronić Całun przed przypadkowym zbeszczeszczeniem wojennym (wojna była tuż tuż), Całun w tajemnicy przewieziono do Sanktuarium w Montevergine (Avełlino). Dotarł tam 25 września 1939 roku po 18 dniach tymczasowego pobytu w Rzymie, w Kaplicy Pałacu Królewskiego.

KLASZTOR BENEDYKTYNÓW uznano za najbardziej odpowiednie miejsce ze względu na bezpieczeństwo i szacunek, jaki należał się Świętemu Płótnu.

Obawiano się, że przechowywanie w Watykanie nie byłoby bezpieczne ze względu na działania wojenne.

Po prawej: ołtarz Nocnego Chóru, gdzie Całun przechowywano od 25 września 1939 roku do 28 października 1946. Pośrodku: w tym salonie krótkim i niezwykłym wystawieniem dnia 28 października 1946 roku Kardynał Fossati pragnął podziękować Benedyktyńskim Zakonnikom za siedmioletnią opiekę nad Całunem.
31 października 1946 roku - Całun powraca do Turynu i zostaje ponownie umieszczony na ołtarzu Bertola.

W liście pasterskim z 31 października 1946 roku Kardynał Maurilio Fossati przypominał:
<<Mądrą rzeczą było wywiezienie Całunu z Turynu, bo nawet jeżeli uszanowałyby go bomby,, to nie uszanowałby go dopytujący sig o niego najeźdźca>>.