1973 - Pierwsze Wystawienie telewizyjne
i pierwsze badania próbek z Całunowego Płótna

 

4 PAŹDZIERNIKA:

. Prywatne Wystawienie w Sali Szwajcarów Pałacu Królewskiego w Turynie, w celu przeprowadzenia próbnych operacji związanych z przewidzianym Wystawieniem w telewizji.

. Uwierzytelnienie zdjęć wykonanych przez G. B. JUDICA CORDIGLIA W roku 1969.

23 LISTOPADA:

. Nowe rozłożenie Całunu w tym samym salonie Szwajcarów, z którego potem transmitowano PIERWSZE TELEWIZYJNE WYSTAWIENIE.

. W nocy doktor Max FREI, założyciel i dyrektor Naukowej Służby Policji Kryminalnej w Zurychu, w celu poszukiwania ewentualnych pyłków, pobiera przy użyciu plastrów kle-jących cały szereg próbek pyłków i kurzu odłożonego w ciągu wieków na powierzchni Prześcieradła.

24 LISTOPADA:

. W celu przeprowadzenia badali HEMATOLOGICZNYCH 1 MIKROSKOPIJNYCH ULTRASTRUKTURALNYCH pobrano z Całunu 9 nitek i 6 fragmentów włókna, o długości pomiędzy 4 a 28 mm.

DO badali TOWAROWYCH 1 STRUKTURALNYCH dwie z wyżej wymienionych nitek o długości 12 i 13 mm powierzono profesorowi G. RAES (Dyrektorowi Laboratorium Meulemee-ster voor Technologie der Textilstoffenrijks UniversiteitGent), razem z .

Z: LA S. SINDONE - Ricerche e studi delia Commissione di Esperti nominata dall'Arcivescovo di Torino, Card. Michele Pellegrino, nel 1969.

Po prawej: Prawa i lewa strona próbki Całunowego Płótna, badanej przez profesora Raes (długość w dwukrotnym powiększeniu w stosunku do badanego oryginału).

Na górze: Profesor Max Frei bada pod mikroskopem autentyczność zdjęć Całunu 4 października 1973 roku. Po jego prawej stronie Mons. Pietro Caramello, Kustosz Relikwii, i profesor Aurelio Ghio, jego wierny współpracownik w naukowych poszukiwaniach. Po lewej stronie doktor Roberto Spigo, uzupełniający trójkę ekspertów wyznaczoną do uwierzytelnienia fotografii.