1978 - 43-dniowe Wystawienie
Bezpośrednie trwające 120 godzin badania

61.jpg (21569 bytes)W trakcie najdłuższego w całej historii Wystawienia Całunu - od 26 sierpnia do 8 października - ponad trzy miliony przybyłych ze wszystkich stron świata pielgrzymów mogło Oddać cześć Świętemu Płótnu.

Po lewej: pielgrzymi na dziedzińcu Katedry w oczekiwaniu na oddanie czci Całunowi.

Po prawej: wnętrze Katedry Turyńskiej z wystawionym Świętym Całunem. W tle Kaplica Guariniego i ołtarz Bemola.

Niżej po lewej: ołtarz główny Katedry Turyńskiej z wystawionym Całunem.

Z nocy od 8 października (niedziela) do wieczora dnia 13 tego samego miesiąca (piątek), czterdziestu ośmiu włoskich i zagranicznych naukowców przez 120 godzin prowadziło bezpośrednie badania na Całunie, który został rozłożony na specjalnym obrotowym stole, w sali Pałacu Królewskiego, nazywanej <<biblioteką>>.

Po prawej: Ołtarz Świętego Całunu w Kaplicy Guariniego. Rycina wykonana w Lionie przez Daudet w roku 1737, wydana w Turynie przez Reycenda i Guiberta. 0,29 x 0,46 m.

Zdjęty Całun z ołtarza Bertola przez Mons. Jose Cottino zostaje umieszczony na obracającym się stole, przytwierdzony brzegami materiału do niego.