1980 - Turyńska pielgrzymka
papieża Jana Pawła II

Sam Ojciec święty tak ją komentuje:

Kiedy na początku września 1978 roku jako pielgrzym przybyłem do Turynu, pragnąc oddać cześć Świętemu Całunowi, cennej Relikwii związanej z tajemnicą naszego Odkupienia, nie mogłem z pewnością przewidzieć nazajutrz po elekcji mojego ukochanego poprzednika, Jana Pawła 1, że wrócę tu w przeciągu niespełna dwóch lat, obarczony inną odpowiedzialnością i w innym charakterze (, 14-15 kwietnia 1980).

Prywatne Wystawienie Całunu nie zostało oficjalnie zaplanowane ze względu na pozostający do dyspozycji bardzo krótki okres czasu, jednak poczyniono niezbędne na ewentualną okoliczność przygotowania i kiedy stwierdzono, że papieska wizyta nie będzie zbytnio odbiegać od przewidzia-nego terminu, natychmiast przystąpiono do otworzenia urny i do Wystawienia, którego dwa momenty upamiętniają poniższe zdjęcia.

Na pierwszej fotografii Mons. Caramello opisuje Ojcu świętemu szczegóły Całunu. Na drugim Papież całuje Całun.