Szkody wyrządzone przez pożar wcześniejszy od pożaru w Chambery w roku 1532

Zanim pożar uszkodziły Całun, nosił on na sobie jedynie wierzchni i spodni wizerunek postaci, plamy oraz ślady krwi.

Jest to kopia Całunu, datowana na rok 1516, której autorstwo przypisywano Durerowi (1471 - 1528), jest dowodem na to, iż Całun istotnie musiał przeżyć jakiś pożar w nieznanej nam epoce, ale z pewnością miało to miejsce przed pożarem w Chambery w roku 1532. Na tej kopii widzimy szereg zwierciadlanych odbić drobnych przypalonych dziur, do dziś dnia dających się zauważyć na Świętym Płótnie, i doskonale uwidocznionych na dwóch fotografiach poniżej, jednak kopia nie odtważa wypaleń i łat, naszytych po pożarze w roku 1532.

18.jpg (15596 bytes)