Sądy i postanowienia zwierzchności kościoła

Pius XI
Pius XII
Jan XXIII
Paweł VI
Jan Paweł II
Kard. Giovanni Saldarini
Oświadczenie na temat Wystawienia Całunu w roku 1998 i 2000
Oświadczenie na temat eksperymentów dotyczących Świętego Całunu
Bractwo Świętego Całunu. Międzynarodowe Centrum Syndologii w Turynie
Muzeum Całunu