¦ladami Całunu

Historia dawna i wspólczesna

Gian Maria Zaccone

Redakcja Maria D. ¦piewakowska, Ks. Roman Szpakowski sdb; konsultacja ks.dr Piotr Klimek, Przekład z języka włoskiego Alicja Lis, Tytuł oryginału Sulle tracce della Sindone, Editrice Elle Di Ci, Torino 1997, the Polish edition by Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa, Imprimatur: Kuria Diecezjalna Warszawsko - Praska z dn. 26.08.1997 r., nr 1222/K/97