Przedmowa


Pierwsza książka o Całunie

W roku 1578 Książę Sabaudzki powierzył Emanuelowi Filibertowi Pingone, baronowi de Cusy, spisanie tego, co stanie się pierwszą książką, w pełni poświęconą Całunowi. Po trzech latach Pingone oddał do druku pracę, która prawie wyłącznie opowiada historię Świętego Prześcieradła. Autor pomimo możliwości dostępu do archiwów sabaudzkich oraz względnej bliskości opisywanych wydarzeń musiał uciec się do wyobraźni i do raczej naciąganych rekonstrukcji, aby je historycznie powiązać z grobem Jezusa.

"Historyczny" problem Całunu trwał dostatecznie długo i jeszcze dzisiaj musimy stwierdzić, że pomimo znacznych zdobyczy wiedzy oddalamy się od podstawowych problemów, na jakie w XVI wieku natknął się Pingone, jakkolwiek uczyniliśmy kilka kroków naprzód.

W opracowaniu tym spróbujemy prześledzić całą drogę, która za punkt wyjścia przyjmuje wiek XIV, kiedy to Całun pojawił się w Europie, aby już nigdy nie zagubić swoich śladów.