Wiek Całunu

Badanie izotopem węgla 14C
oraz rachunek prawdopodobieństwa

Bruno Barberis, Piero Savarino

Redakcja Maria D. ¦piewakowska, Ks. Roman Szpakowski sdb; konsultacja ks.dr Piotr Klimek, Przekład z języka włoskiego Alicja Lis, Tytuł oryginału Sindone, radiodatazione e calcolo delle prohabilita, Editrice Elle Di Ci, Torino 1997, the Polish edition by Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa, Imprimatur: Kuria Diecezjalna Warszawsko - Praska z dn. 26.08.1997 r., nr 1225/K/97