Całun Turyński

Całun Turyński to płótno o długości 4,36 m i szerokości 1,10 m, ze śladami krwi ukazujący wyraźnie kształty postaci, zdefiniowanej jako postać zmarłego Chrystusa. W to był zawinięty i tak złożony w grobie. Nazwa pochodzi od Turynu, gdzie jest przechowywany od wielu lat.

Pierwsze Wiadomości

Najstarsze wiadomości o całunie pochodzą z apokryfów I i II wieku. Zgodnie z tradycją płótno to w pierwszych wiekach było przechowywane w Jerozolimie w tamtejszej wspólnocie chrześcijańskiej. Od VII wieku Arabowie po zajęciu miasta przejęli ten skarb i ze czcią przechowywali go w skarbcu cesarskim w samym Konstantynopolu. Z kolei po zdobyciu Konstantynopola Otton da la Roche, krzyżowiec, przywiózł to płótno do Besancon. Dalsze losy całunu, to przewiezienie relikwi w 1578 roku do Turynu. Od tego czasu całun staje się jakby własnością tego miasta.

Badania Całunu


Schemat przebicia prawego boku i serca

W 1898 roku Secondo Pia, adwokat turyński, wykonał pierwszą fotografię całunu. Ten rok, był początkiem zwiększonych zainteresowań całunem jak i jego badaniom. Fotograf w trakcie wywoływania kliszy zaskoczony został tym, że kształty Ukrzyżowanego ukazały się w pozytywie. Patrząc na kliszę pod światło czerwone ujrzał takie zdięcie jakie otrzymuje się dopiero na odbitce z negatywu na papierze fotograficznym. Te spostrzeżenia jak i pierwsze badania całunu pozwoliły stwierdzić, że ślady postaci nie są namalowane, ale stanowią odbicie krwawiącego ciała ludzkiego. Wyraźnie określono, że krew z ran po koronie cierniowej, biczowaniu i po gwoździach rąk, nóg i z boku jest krwiąautentyczną. To jednoznacznie

wskazuje, że chodzi tutaj o krew Chrystusa. Odbicie śladów i kształtów ciała pozwala określić, że postać ta miała 1,62 m wysokości. Semicki wyraz twarzy pozwala nam na odtworzenie portretu Chrystusa a rany określały sposób męki i przybicia do krzyża. Ten kawałek płótna daje nam wiele danych o Chrystusie.

Kult Całunu

Starożytność chrześcijańska niewiele mówi o kulcie, chociaż znajdujemy pewne ślady w pismach ojców Kościoła. Wyraźniejsze informacje pojawiają się później. Walenty Fortunat wspomina w hymnie paschalnym o płótnie i chuście. Wierni, jak to widział pielgrzym Arkulf w Jerozolimie ok. 670 r., z uszonowaniem przez całowanie oddawali mu cześć. Podobne


Na rysunku przedstawiono miejsca i   sposób przebicia rąk Chrystusa

informacje znajdujemy u Jana z Damaszku i Jerzego, metropolity Nikodemi. Ten ostatni mówi nawet o pielgrzymach, którzy oddawali cześć całunowi wystawionemu w czesie liturgii wielkopiątkowej na Golgocie. Późniejsze informacje dotyczą Konstantynopola. Całun, który był przechowywany w bazylice NMP, był w każdy piątek pokazywany ludowi. Inne informacje mówią o pokazywaniu całunu w innej bazylice w Konstantynopolu. To świadczy, że istniało zainteresowanie religijne tym płótnem.W kościele zachodnim mówi się, że około 40 kościłów szczyciło się posiadaniem albo fragmentów całunu, albo innych elementów płócien grobowych. Do takich kościołów zalicza się m.in.: bazylika św. Jana na Lateranie, bazylika Matki Bożej na Zatybrzu (w Rzymie). Cahors we Francji cieszyło się z posiadania chusty z głowy Chrystusa, kościół św. Korneliusza w Compiegne z relikwi prześcieradła i opasek, itd. Jeżeli chodzi o całun, to dużym kultem cieszył się on już w XIV wieku. Jako prywatna własność rodziny de Charny po 1452 r. przeszedł w posiadanie dynastii sabaudzkiej i doznawał wielkiej czci w kaplicy w Chambery. Papież Juliusz II potwierdził w 1506 dzień 4 maja jako uroczystość świętego całunu. Powstały na tę okazję specjalne teksty liturgiczne, a przy kaplicy założone specjalne bractwo czcicieli całunu. Cześć do całunu powoli rozchodziła się zataczając szersze kręgi. Umieszczenie całunu w 1578 roku w Turynie w kaplicy królewskiej nadało całunowi większej powagi i wzmocniło kult. W 1598 roku erygowano bractwo całunowe. Podobne bractwa tworzyły się i w innych miastach. Wspomnijmy bractwo z 1537 roku założone w Rzymie, które doprowadziło do wybudowania kościoła pod wezwaniem Świętego Całunu w Rzymie. Podobnych bractw jest wiele. Od 18.04 do 20.06 całun ten jest wystawiony do czci i oglądania. Następne pokazanie będzie miało miejsce w roku 2000.