Ian Wilson
Całun Turyński


Spis treści

Przedmowa
Wprowadzenie: Cicha rewolucja w badaniach nad Całunem
Część I: CO WIDZIANO NA CAŁUNIE PRZED 1973 ROKIEM
Rozdział I:     Spojrzenie na Całun
Rozdział II:   Kamera ujawnia tajemnicę
Rozdział III:  Całun w świetle medycyny
Rozdział IV: Całun i archeologia Nowego Testamentu
Rozdział V   Całun w świetle przekazu o złożeniu Chrystusa do grobu
Część II: CAŁUN POD MIKROSKOPEM: PRACE KOMISJI Z 1973 ROKU
Rozdział VI:    Komisja Turyńska
Rozdział VII:    Całun jako tkanina
Rozdział VIII:    Czy na Całunie zachowały się ślady krwi?
Rozdział IX:     Kryminlog i Całun
Część III: NA TROPACH HISTORII CAŁUNU
Rozdział X:    Gdzie znajdował się Całun przed wiekiem XIV?
Rozdział XI:    "Całuny" sprzed XIV wieku: ślady prowadzące donikąd
Rozdział XII: Twarz z całunu i jej analogie w sztuce
Rozdział XIII:    Całun i tradycja Weroniki
Rozdział XIV:    Czy Całun i Mandylion to jedno i to samo?


przełożył i posłowiem opatrzył ANDRZEJ POLKOWSKI 
Instytut Wydawniczy PAX 1983